DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 08.11.2020 09:49:12 

 

JOP DOZ Blatno 
Plzeň hl.n.seř.n. (mimo) - Žatec západ (mimo)

 • aktuální verze - blatno_1-00.zip (356 kB)  
  (poslední změna 27.7.2015)
   
 • gvd 2013-2014
  scénář je volně inspirován reálnou situací z několika období minulého grafikonu, kdy v důsledku
  nepřetržitých výluk na sousedních hlavních elektrifikovaných tazích (Plzeň - Cheb a Sokolov - Cheb)
  musela být nákladní doprava provážena po zdejší sklonově náročné trati v motorové trakci s postrky
  (namátkou výběr zaváděných odklonových vlaků ČD-C: 2 páry relačních směsek, uhlí z pánve a
  vyrovnávky zpět - 2x Plzeň teplárna v blackboxech, 2x Plzeň Škoda, 1x Budějovice, 1x Planá,
  1x Písek/Strakonice, 2 páry vápence do pánve, obvyklé manipuláky;
  k tomu občasní soukromníci: ložené ucelenky z vlečky v Kaznějově, tranzitující cisterny UNIDO;
  zajímavosti u osobního dopravce: přepravy žraloků k provoznímu ošetření za výlukou)
   
 • simulace zachycuje stav dle reálné předlohy po instalaci elektronických stavědel ESA 11 (2004-2006);
  již před výstavbou velkého DOZ-1 byly sice části tratě racionalizovány, ovšem ne zcela vhodně vzhledem 
  k tehdejšímu provozu (s využitím samovratných přestavníků apod.);
  nově vybudovaný systém dálkového řízení dopravy z dispečerského pracoviště v Blatně u Jesenice byl
  první stavbou tohoto druhu na nekoridorové vedlejší trati;
  prostřednictvím JOP DOZ jsou dvěma dispečery ve směně (výpravčí 1 - pro úsek Žatec západ mimo až
  Blatno + dirigující dispečer D3 Blatno - Bečov a Protivec - Bochov; výpravčí 2 - pro úsek Žihle - Plzeň
  hl.n.seř.n. mimo) ovládána elektronická stavědla v žst. Kaznějov (Třemošná - Horní Bříza - Kaznějov -
  Plasy), žst. Blatno (Mladotice - Žihle - Blatno - Petrohrad - Kryry) a žst. Podbořany (Vroutek - Podbořany
  - Kaštice - Žabokliky); zatímco ve stanicích se stavědlovými ústřednami (Kaznějov, Blatno a Podbořany)
  jsou současně zřízena regulérní ovládací pracoviště s možností převzetí obsluhy celého příslušejícího
  úseku na místní ovládání, včetně navazujících TZZ a PZZ, v ostatních podřízených stanicích s pouhými
  delokalizovanými částmi stavědla napojujícími místní periferie se nacházejí pouze desky nouzových obsluh
   
 • vhodné pro zobrazení na 3 monitory
  (nacentrováno pro rozlišeni 1280 x 1024 při velikosti políčka x=8, y=10)
   
    
   
 • orientační plánek oblasti 
    
    
   
  (modré šipky znázorňují povolený směr obsluhy / vjezdu na některé manipulační koleje)
     
 • vstupy do oblasti:
  • Pp - Plzeň hl.n.seř.n. (směr Plzeň)
  • Zz - Žatec západ (směr Žatec, Most, Chomutov)
  • Kral - Kralovice (směr Rakovník; trať dlouhodobě nesjízdná)
  • Je - Jesenice (směr Rakovník)
  • Zl - Žlutice (směr Bečov nad Teplou)
  • Lu - Lubenec (směr Bečov nad Teplou)
  • Vk - Vilémov u Kadaně (směr Kadaň; pravidelná doprava zasavena)
    
 • vedlejší a pomocné vstupy do oblasti:
  • Tra-S - do stanice Třemošná u Plzně (vlečka ŠKODA JS)
  • Tra-S - do stanice Třemošná u Plzně (vlečka Třemošná)
  • Tra-K - do stanice Třemošná u Plzně (vlečka Kamenina Třemošná)
  • Kn-vl. - do stanice Kaznějov (vlečka LB MINERALS Kaznějov)
  • Bl-6a - do stanice Blatno u Jesenice (účelové kolejiště správy trati, točna)
  • Po-ZKZ - do stanice Podbořany (vlečka LASSELSBERGER Podbořany)
  • Po-VÚ - do stanice Podbořany (Vojenská vlečka č.1 - Podbořany)
    
 • stanice a zastávky:
  • zBH - zastávka Plzeň-Bílá Hora
  • zBo - zastávka Plzeň-Bolevec
  • zTra - zastávka Plzeň-Orlík
  • Tra - stanice Třemošná u Plzně (zásobník povelů č. 02)
  • zHB - zastávka Horní Bříza zastávka
  • HB - stanice Horní Bříza (zásobník povelů č. 02) 
  • zOb - zastávka Obora u Kaznějova
  • Kn - stanice Kaznějov (zásobník povelů č. 02) 
  • Py - stanice Plasy (zásobník povelů č. 02) 
  • zHH - zastávka Horní Hradiště
  • zMd - zastávka Mladotice zastávka
  • Md - stanice Mladotice (zásobník povelů č. 03) 
  • zPo - zastávka Potvorov
  • Zh - stanice Žihle (zásobník povelů č. 03) 
  • zPa - zastávka Pastuchovice
  • Bl - stanice Blatno (zásobník povelů č. 03) 
  • zSt - zastávka Stebno
  • Ph - stanice Petrohrad (zásobník povelů č. 03) 
  • Kry - stanice Kryry (zásobník povelů č. 03) 
  • Vr - stanice Vroutek (zásobník povelů č. 04) 
  • Po - stanice Podbořany (zásobník povelů č. 04) 
  • Ks - stanice Kaštice (zásobník povelů č. 04) 
  • zKn - zastávka Kněžice
  • zCe - zastávka Čejkovice
  • Zk - stanice Žabokliky (zásobník povelů č. 04) 
  • zLi - zastávka Libočany
    
  • zKt - zastávka Krty (na trati Jesenice - Blatno)
    
  • zZa - zastávka Záhořice (na trati Žlutice - Lubenec - Blatno)
  • Pr - dopravna Protivec (na trati Žlutice - Lubenec - Blatno)
  • Ch - dopravna Chýše (na trati Žlutice - Lubenec - Blatno)
  • zLce - zastávka Libkovice (na trati Žlutice - Lubenec - Blatno)
  • zLu - zastávka Lubenec zastávka (na trati Žlutice - Lubenec - Blatno)
  • Lu - dopravna Lubenec (na trati Žlutice - Lubenec - Blatno)
  • zLez - zastávka Ležky (na trati Žlutice - Lubenec - Blatno)
  • zMal - zastávka Malměřice (na trati Žlutice - Lubenec - Blatno)
    
  • zTr - zastávka Trojany (na trati Kralovice - Mladotice)
    
  • zVi - zastávka Vitčice (na trati Vilémov - Kaštice)
  • zCh - zastávka Chotěbudice (na trati Vilémov - Kaštice)
  • Kd - dopravna Krásný Dvůr (na trati Vilémov - Kaštice)
  • zVT - dopravna Vysoké Třebušice (na trati Vilémov - Kaštice)
    
 • pokyny k technologii:
  • většina mezistaničních úseků je z hlediska řízení dopravy tvořena jediným prostorovým oddílem
   (integrované TZZ - obdoba automatického hradla bez návěstního bodu), avšak má zřízeny indikace
   postupného obsazování dílčích podúseků daného prostorového oddílu;
   reálné stavědlo by Vás nenechalo postavit další vlakovou cestu do obsazeného mezistaničního úseku,
   dokud jej vlak neopustí a nevjede do následující stanice, (případnou následnou volbu by pouze zařadilo
   do zásobníku povelů);
   nicméně ve Staničáři toto momentálně nelze skloubit (buďto lze nastavit mezistaniční úsek s jedinou
   indikací, zobrazující obsazení úplně celého oddílu, přičemž do něj nelze postavit novou cestu, nebo lze
   indikovat postupný pohyb vlaku mezi stanicemi zobrazováním dílčích obsazených podúseků, avšak s onou
   nedokolnalostí, že po uvolnění první vzdalovací indikace se nesprávně začne stavět další vlaková cesta);
   toto nemá jiné řešení, nežli že si budete jako dispečer hlídat "administrativně" stavění následných vlakových
   cest až po uvolnění celého mezistaničního úseku
  • na JOP u traťového úseku Blatno - Lubenec - Žlutice (na trati se zjednodušeným řízením
   provozu dle předpisu D3) jsou zřízeny indikace vzdálených přejezdů (nacházejících se až
   v části tratě mezi Lubencem a Žluticemi), proto vstupním bodem pro simulaci je dopravna
   Žlutice ("Zl"); některé vlaky ovšem do simulace vstupují nebo jízdu končí již v Lubenci a za tímto
   účelem je použit mezilehlý vstup  ("Lu"); přijetí vlaku z Lubence ve směru Blatno povolte až
   po příjezdu protisměrného vlaku do Lubence; podobně i vlaky končící v Lubenci vyžadují pozornost
   obsluhy - musíte je po příjezdu do cílové dopravny smazat z informačního okna ("pragotronu")
  • na odbočných tratích není zřízeno TZZ - dopravna je většinou řízena dle D3 nebo D2 (do/z Jesenice), 
   před přijetím vlaku do oblasti si sami hlídejte odhlášku za předchozím vlakem (vstupující vlak
   přijměte až po vyjetí protisměrného odjíždějícího vlaku ven ze simulace)
  • záložní soupravy (pro případ, že by Vám v simulaci chyběly od předchozích končících obratových
   vlaků) jsou zpravidla nabízeny buďto jako pomocné soupravy z depa v Blatně, nebo jako zvláštní
   soupravové vlaky z Plzně nebo z Žatce