DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 08.11.2020 09:49:12 

 

JOP DOZ Karlovy Vary

 • aktuální verze - kv_1-00.zip (148 KB)
 • dálkové ovládání rozsáhlého traťového úseku Chodov (mimo) - Karlovy Vary -
  Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov (mimo)
 • 9 řízených dopraven, hlavní dvojkolejná trať a 3 odbočné tratě (jedna s provozem dle D3)
 • po dokončení elektrifikace, s níž byla v rámci předelektrizačních úprav spojena
  i dálková kabelizace a úprava zabezpečovacích zařízení, došlo ke změně dosud
  levostranného provozu na pravostranný
  (pouze z důvodu větší zábavnosti simulace byl ponechán levostranný provoz pro úsek
  Karlovy Vary - Chodov; ve skutečnosti zůstal jedinou enklávou celé podkrušnohorské
  magistrály s levostranným provozem úsek Nové Sedlo u Lokte - Sokolov)
 • o elektrizaci a souvisejících úpravách, které proběhly v období 2003 - 2006, se lze více
  dočíst v článku autorů Richarda Lužného a Michala Mečla "Elektrizace trati Kadaň - Karlovy
  Vary"  na http://spz.logout.cz/infra/kavka.html
 • obsluhu zabezpečovacích zařízení a řízení provozu zajišťují 2 dispečeři z dopravní kanceláře
  ve stanici Karlovy Vary (hlavní výpravčí - obsluha Karlových Varů, Dalovic, řízení D3 do Merklína
  a styk s odbočnými tratěmi; traťový výpravčí - obsluha ostatních úseků hlavní tratě; ve stanici
  Karlovy Vary je ve směně rovněž výpravčí vnější služby)
   
 • grafikon 2006-07 po 2. změně
 • s ohledem na jednostranná nástupiště je ve všech dopravnách třeba předejít ohrožení
  cestujících při nástupu do zastavujících vlaků  vlaky projíždějícími
 • víceúrovňové texty
 • ideálně na 2 monitory (nacentrováno pro rozlišeni 1152 x 864 při velikosti políčka x=8) 

  

 • orientační plánek oblasti

   

 • vstupy do oblasti
  • Ch1, Ch2 - Chodov (směr Nové Sedlo u Lokte, Sokolov, Cheb)
  • Ka1, Ka2 - Kadaň-Prunéřov (směr Chomutov, Most, Ústí n.L.)
  • SR - Stará Role (směr Nejdek, Potůčky, Johanngeorgenstadt)
  • KD - Karlovy Vary dolní nádraží (směr Bečov n.T., Mariánské Lázně)
  • Me - Merklín (směr Sadov, Merklín)
     
 • stanice a zastávky
  • v oblasti zásobníku povelů 02:
   • Dv - odbočka Karlovy Vary-Dvory
   • KV - stanice Karlovy Vary
   • Da - stanice Dalovice
   • Sa - dopravna D3 Sadov
  • v oblasti zásobníku povelů 03:
   • Ha - stanice Hájek
   • Os - stanice Ostrov nad Ohří
   • Vo - stanice Vojkovice nad Ohří
  • v oblasti zásobníku povelů 04:
   • St - stanice Stráž nad Ohří (nástupiště pouze u 2. a 4.SK)
   • zBo - zastávka Boč
   • Pe - stanice Perštejn
   • zKo - zastávka Kotvina
   • Kl - stanice Klášterec nad Ohří
     
 • potřeba přípřežní (resp. postrkové) služby u nákladních vlaků je vždy zaznamenána
  v informačním poli vlaku (F1);
  (přípřeže jsou preferovány před postrky z důvodu vysoké prašnosti provázející jízdu
  převládající zátěže - ucelených souprav uhelných vlaků):
  • přípřeže ve směru Chodov -> Kadaň:
   • v úseku (Sokolov) - Chodov - Hájek (obvykle ř.230)
   • v úseku Perštejn - Kadaň (obvykle ř.363)
  • přípřeže ve směru Kadaň -> Chodov:
   • v úseku Vojkovice nad Ohří - Hájek (obvykle ř.230)
   • v úseku Karlovy Vary - Chodov - (Nové Sedlo), (obvykle ř.230)
      
 • předávka rozehraných situací - ke stažení

  • [den v týdnu (xxxxxxx) _ datum (dd.mm.rrrr) _ čas simulace (hh:mm)]
   soubor z archívu po rozbalení umístěte do složky s oblastí
   [ .../Staničář/Stanice/kv_1-00/ ]
   a při spouštění Staničáře jej vyberte ve Startmenu